Program

Der afholdes

ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 23. maj 2018 kl 19:00 på Kirsebærkroen

 

Dagsorden

 

1 Valg af dirigent og stemmetællere.

 

2 Forslag.

Præstø Viseforening opløses.

 

3 Anvendelse af foreningens midler.

 

4 Eventuelt.